Formularz zgłoszeniowy
do Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy
dla osób młodych działających na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego
im. Tadeusza MazowieckiegoZGŁASZAM:

OSOBĘ INDYWIDUALNĄ

OSOBY DZIAŁAJĄCE WSPÓLNIE


FORMULARZ DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

DANE KANDYDATA/TKI DO NAGRODY:
Prosimy o podanie numeru telefonu i/lub maila kandydata/tki w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym wzięcie udziału w Nagrodzie.

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA/TKĘ DO NAGRODY:Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, poproś rodzica lub opiekuna prawnego, aby wyraził zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych:

*pola, które są wymagane

FORMULARZ DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE

DANE KANDYDATÓW/TEK DO NAGRODY:
Prosimy o podanie numerów telefonów i/lub maili kandydatów/tek w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym wzięcie udziału w Nagrodzie.

+ Dodaj kolejną osobę


DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATÓW/TKI DO NAGRODY:Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, poproś rodzica lub opiekuna prawnego, aby wyraził zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych:

*pola, które są wymagane