Formularz zgłoszeniowy
do Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy
dla osób młodych działających na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego
im. Tadeusza MazowieckiegoZGŁASZAM:

OSOBĘ INDYWIDUALNĄ

OSOBY DZIAŁAJĄCE WSPÓLNIE


FORMULARZ DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

DANE KANDYDATA/TKI DO NAGRODY:
Prosimy o podanie numeru telefonu i/lub maila kandydata/tki w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym wzięcie udziału w Nagrodzie.

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA/TKĘ DO NAGRODY:Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*pola, które są wymagane

FORMULARZ DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE (maks 10 osób)
Jeżeli chcesz zgłosić więcej niż 10 osób działających wspólnie, wypełnij kolejny formularz lub skontaktuj się z nami: nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl

DANE KANDYDATÓW/TEK DO NAGRODY:
Prosimy o podanie numerów telefonów i/lub maili kandydatów/tek w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym wzięcie udziału w Nagrodzie.

+ Dodaj kolejną osobę


DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATÓW/TKI DO NAGRODY:Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*pola, które są wymagane